Mow Saver

Směs pro rychlé založení a malý přírůstek biomasy

 • Nižší frekvence sečení
 • Menší objem posečené trávy k likvidaci
 • Rychlé uchycení
 • Ideální pro robotické sekačky
 • LMT – Technologie nižší frekvence sečení
 • Značka Green Earth

  Nižší frekvence sečení

  Zelený trávník v parku, místech s veřejnou zelení nebo na krajnici silnice je ukázkou příkladných krajinářských úprav. Vytvoření hladkého zeleného trávníku však vyžaduje spoustu úsilí. Toto úsilí je nyní možno značně snížit díky novému revolučnímu konceptu společnosti Barenbrug, který byl vyvinut speciálně k použití na místech veřejné zeleně. Travní směs Mow Saver společnosti Barenbrug přináší jasné výhody: budoucností je menší frekvence sečení! 

   

  To, co bylo vždy jen zbožným přáním vlastníků a správců prostor veřejné zeleně, se nyní stává skutečností: možnost omezení údržby trávníků. Nízko rostoucí tráva Mow Saver produkuje méně biomasy (posečené trávy) a snižuje potřebu sečení až o 35 %. Méně sečení znamená ekonomické a ekologické výhody ve formě úspor práce, paliva a nákladů souvisejících s likvidací posečené trávy. Travní směs Mow Saver zůstává krátká za méně příznivých klimatických podmínek a během všech měsíců vegetačního růstu. Měření prováděná na zkušebních plochách společnosti Barenbrug ukázala, že čtrnáct dní po sečení je tráva Mow Saver o 30 % kratší než standardní trávní směs. Zatímco trávu standardní směsi bylo nutno za vegetační sezónu posekat minimálně dvacetkrát, v případě travní směsi Mow Saver dostačovalo přibližně třináct sečení.

   

  Menší objem posečené trávy k likvidaci

  Méně časté sečení pomalu rostoucí trávy má rovněž přímý dopad na objem vyprodukované posečené trávy. Praktické testy provedené společností Barenbrug ukázaly, že použití směsi Mow Saver v trávníku nebo parku povede ke snížení produkce travní hmoty za rok o 50 % ve srovnání se standardní směsí. A co se nevyprodukuje, není nutno likvidovat! Nepotřebujete již sekat trávu každý týden, nyní bude dostačovat 65 %  vaší běžné frekvence sečení, což představuje snížení o 35 %.

   

  Rychlé uchycení

  Tráva Mow Saver se rychle uchytí, ale její jedinečnou vlastností je to, že po uchycení zůstane krátká, na rozdíl od ostatních druhů trav, které pokračují v růstu. Rychlé vyklíčení a uchycení trávy Mow Saver zaručuje, že po vysetí se rychle vytvoří hustý zelený trávník. Kromě toho, že tráva je uklidnění pro unavené oči, hladký zelený ‚koberec‘ rovněž minimalizuje růst plevele, a tudíž snižuje nutnost používání herbicidů.

   

  Ideální pro robotické sekačky

  Výhodou průběžného sečení trávníku robotickou sekačkou je to, že drobné špičky trávy se neustále sečou a mulčují, čímž se eliminuje vysoká produkce posekané trávy a nutnost její likvidace.

   

  LMT – Technologie nižší frekvence sečení

   Při testech provedených na několika místech za posledních několik let pracovníci společnosti Barenbrug úspěšně vyvinuli nové odolné druhy, které jsou schopné absorbovat vláhu a minerály z půdy i za neoptimálních podmínek. Protože pro tyto odrůdy je rovněž charakteristický nízký růst a vytváření atraktivního trávníku, představují ideální řešení, které společnost Barenbrug označuje jako „Technologii nižší frekvence sečení (LMT)“.

   

  Pro více informací o značce Less Mowing Technology navštivte https://www.barenbrug.biz/lmt

   

   

  Značka Green Earth

  Vedle průkopnické činnosti v oblasti zlepšování travních směsí usiluje společnost Barenbrug rovněž o přispívání k zachování zelené Země, na níž budou i budoucí generace moci provozovat sport a jiné formy rekreace. Proto společnost zavedla značku kvality Green Earth, která pomáhá správcům veřejné zeleně používat a spravovat trávu udržitelnějším způsobem díky menší spotřebě vody, hnojiv a pesticidů a nižší frekvenci sečení. Protože tráva Mow Saver všechny tyto požadavky splňuje, této jedinečné směsi byla udělena značka Green Earth.

  Pro více informací o značce Green Earth navštivte https://www.barenbrug.biz/greenearth

   

   

   

  Složení
  Odrůda
  Druh
  25 %
  BARSERATI
  Lipnice luční
  25 %
  BARSIGNUM
  Jílek vytrvalý
  15 %
  BARCHIP
  Kostřava červená trsnatá
  35 %
  BARJESSICA
  Kostřava červená výběžkatá
  Specifikace
  Výsevní dávka
  20-25 g/m2
  Dosev
  10-20 g/m2
  Výška seče
  od 15 mm
  Balení
  15 kg
  Soukromá a veřejná

  zeleň

   

  Zeleň je nedílnou součástí našich životů. Roste v našich zahradách a parcích. Není důležitá pouze z praktického hlediska, ale plní i estetickou funkci a má vliv i na životní prostředí.

  Pečlivý výběr travní směsi pro zahradu tak umocní vaše potěšení z ní.

  zeleň

   

  Zeleň je nedílnou součástí našich životů. Roste v našich zahradách a parcích. Není důležitá pouze z praktického hlediska, ale plní i estetickou funkci a má vliv i na životní prostředí.

  Pečlivý výběr travní směsi pro zahradu tak umocní vaše potěšení z ní.

  zeleň

   

  Zeleň je nedílnou součástí našich životů. Roste v našich zahradách a parcích. Není důležitá pouze z praktického hlediska, ale plní i estetickou funkci a má vliv i na životní prostředí.

  Pečlivý výběr travní směsi pro zahradu tak umocní vaše potěšení z ní.