RPR - Regenerující jílek vytrvalý

RPR - Regenerující jílek vytrvalý je první jílek vytrvalý se specifickou charakteristikou horizontálně se šířících výběžků. V minulosti rostla na sportovištích tímto způsobem pouze lipnice luční. Tato charakteristika umožňuje RPR být mnohonásobně pevnější než ostatní druhy jílku vytrvalého, přičemž roste stejným způsobem. A výsledky ukazují, že RPR může být použit na sportovištích i při nejvyšší zátěži.  

Můžeme s pýchou říct, máme nejlepší hřiště v soutěži za poslední tři roky. Toto je výsledkem nadšení, radosti poctivé práce a za to vše vděčíme používání RPR.

Erwin Beltman - manažer hřiště
Fotbalový stadion De Kuip v Rotterdamu (NL)

Některé věci musite vidět na vlastní oči, abyste jim věřili. Jílek vytrvalý výběžkatý byl jednou z nich-a mohu říci, nyní již věřím.

Andy Newell
vedoucí sekce Biologie trav STRI

RPR tvoří trávník, který je možné začít užívat za velmi krátkou dobu. Je pevný a méně náchylný na choroby. 

Alexandre Ragonnet - superintendent
Golf Terre Blanche (FR)

RPR je unikátní

RPR znamená znovuzrození travního druhu. Jílek vytrvalý výběžkatý, travní druh ke kterému RPR náleží, je pozorován již od roku 1836. RPR je první odrůdou jílku vytrvalého rostoucího pomocí výběžků, který byl v USA oficiálně registrován jako jílek vytrvalý výběžkatý již od tohoto data.

 

Jílek vytrvalý je využíván pro sport a golf již dlouhou dobu, ale RPR je inovativní novinkou, kterou Barenbrug představil v roce 2010. Tam, tyto travní směsi byly ihned ropoznány jako vhodné pro sportoviště. V USA byly směsi RPR v roce 2011 oceněny Cenou za inovaci na STMA (Sports Turf ManagersAssociation) Show. V Evropě bylo RPR představeno v roce 2012 v Holandsku. A další země následovaly: Belgie, Německo, Dánsko, Česká republika, Švédsko, Polsko, Italie a Rumunsko. Směsi RPR pro sportoviště, golfová hřiště a veřejné travnaté plochy byly také oceněny v roce 2015 GoudenKlavertje Vier innovation award ana SportFM innovation award.

 

Nadzemní výběžky

RPR roste horizontálně tvorbou nadzemních výběžků vytvářející jakousi živou síť v trávníku, která přináší velmi vysokou odolnost vůči zátěži. Tak jako u tradičních jílků vytrvalých roste každá rostlina samostatně, tak naopak každá rostlina RPR je s dalšími v zemi propojena. To přináší menší riziko vykopnutí drnu nebo jiného poškození, protože trávník je fixován z několika stran. A tak jakkoliv intenzivní zatížení fotbalovými zápasy nebo golfovými turnaji hřiště má, dochází díky této fixaci jen k minimálnímu poškození. 

 

UEFA je velmi spokojena s výsledky. Trávník byl založen s použitím technologie Barenbrug RPR.

John Hendriks and Gerdien Vloet
Hendriks graszoden

Každé hřiště a koneckonců i každé sportovní centrum může být kvalitní. Naše hřiště jsou kvalitní díky spolupráci s firmou Barenbrug, jejich odborníkům a jejich osivu RPR.

Frédéric Veraghaenne - Groundsman
Belgické fotbalové centrum Tubize (BE)

Byl jsem ohromen, když jsem viděl růst RPR v těchto extrémně těžkých podmínkách.

Ed Hubers - Groundsman
Autotron Rosmalen (NL) - Ricoh Open tenisový turnaj

Nejlepší z obou světů

RPR je první travní druh kombinující sílu a rychlost tak, že obě výhody mohou být využity ve stejný čas. Osivo klíčí velmi rychle a trávník je možné začít využívat ihned po jeho zapojení. Travní druh, kterým je lipnice luční, který byl používán v minulosti klíčí velmi pomalu, proto ho nyní kombinujeme s rychle klíčícími jílky vytrvalými. Výsledné směsi klíčí a zapojují porost rychleji, vysoká odolnost vůči zátěži je základním požadavkem. RPR řeší všechny tyto problémy, jinými slovy: nejlepší ze dvou světů.                 

 

Méně lipnice roční

RPR je pevný jako lipnice luční, ale mnohem rychleji se vyvíjí a výrazně snižuje riziko invaze lipnice roční. Výsledkem je hustší drn, s lepším zakořeněním, který potřebuje méně vody a živin. RPR vytváří velmi hustý porost, ve kterém plevel a nevhodné trávy mají těžké podmínky se prosadit. Lipnice roční se může jevit jako atraktivní zelená, ale může zcela znehodnotit trávník. Jakmile se jednou prosadí v porostu je velmi těžké se jí zbavit. RPR vítězí v boji s lipnicí roční.

 

Klikněte zde pro více informací o lipnici roční.

Jestliže je dobré propojení mezi vaším půdním profilem a vaším plánem výživy, RPR bude založeno v úžasné kvalitě umožňující ušetřit spoustu času v boji s nevhodnými druhy trav.

Michel Poncelet
Světoznámý konzultant v oblasti sportovních trávníků

Rychlost klíčení RPR je skutečně fantastická. To znamená, že zde není žádné riziko rozvoje lipnice roční a dosáhli jsme velmi dobré kvality našeho trávníku.

Theo van Benthum - manažer hřiště
Het Goffertstadion - NEC, Nijmegen (NL)

Sportoviště pevnější než ocel

Jílek vytrvalý je často používán na sportovištích, kde se očekává, že vydrží velkou zátěž. Od trávníků těchto sportovišť se také očekává, že bude připravena v excelentní kvalitě pro každý zápas.Toho může být dosaženo pouze s travami silnými jako ocel s rychlou regenerací. Jílek vytrvalý je dobrou volbou, ale RPR je volbou lepší. RPR garantuje velmi rychlou obnovu a extrémně silný trávník.

 

Klikni pro více informací o použití RPR pro sportoviště.

 

Golfová hřiště pevnější než ocel

Vysoká odolnost vůči zátěži, malý risk poškození a velmi rychlá regenerace jsou důležitá kritéria pro golfová hřiště. Velmi odolný RPR od Barenbrugu je ideální pro golfová hřiště. Nabízí se dvě RPR směsi, které je možné použít na golfových hřištích: Bar extreme RPR pro dosev a Bar intensiv pro založení nového porostu a regeneraci.

 

Klikni pro více informací o použití RPR na golfových hřištích.

 

 

RPR

RPR je zástupcem Regenerujícího jílku vytrvalého, který se rozšiřuje pomocí nadzemních odnoží a je pevný jako ocel. RPR je první jílek vytrvalý s touto charakteristikou. 

RPR je zástupcem Regenerujícího jílku vytrvalého, který se rozšiřuje pomocí nadzemních odnoží a je pevný jako ocel. RPR je první jílek vytrvalý s touto charakteristikou. 

RPR je zástupcem Regenerujícího jílku vytrvalého, který se rozšiřuje pomocí nadzemních odnoží a je pevný jako ocel. RPR je první jílek vytrvalý s touto charakteristikou. 

zpět