Mezinárodní zaměření

Od vydání první mezinárodní publikace "Money in Grasses" uběhla už řádka let. Za těchto více než sto let jsme překonali své největší ambice včetně přístupu na mezinárodní trh travních osiv a jetelovin s nejlepšími partnery v oblasti výzkumu a vývoje, výroby osiv a prodeje a marketingu. Velkou důvěru vkládáme také ve špičkový výzkum, který se provádí v rámci naší mezinárodní obchodní sítě dceřiných společnsotí a výzkumných pracovišť ve všech důležitých klimatických pásmech.

 

 

 

 

Mysleme globálně, jednejme lokálně

Barenbrug je jednou z nejvíce inovativních společností v oblasti travních směsí a jetelovin. Nabízíme řešení šitá přímo na míru potřeb klienta, bez ohledu na klimatická pásma. Tato skutečnost nám přináší velkou konkurenční výhodu. Jsme  nejlepšími partnery nejen pro naše zákazníky, ale můžeme také nabídnout spolupráci pro partnery v oblasti technologického vývoje na stávajících trzích, stejně jako v rozvojových regionech.