Poslání společnosti Barenbrug

Jsme světovým lídrem v oblasti travních osiv a jetelovin. Koncovým uživatelům po celém světě nabízíme lokální řešení s přidanou hodnotou. Nabízíme kontinuitu pro naše zákazníky, dodavatele a akcionáře a zároveň vytváříme inspirativní a obohacující prostředí pro naše zaměstnance.

Jako inovativní rodinný podnik jsme se zaměřili na výzkum a vývoj a úspěšný marketing našich produktů. Cílem společnosti Barenbrug je dále posilovat naši pozici na stávajících trzích a použít tento pevný základ pro vstup na nové trhy.

 

 The Royal Barenbrug Group.