Historie

Když 15.června 1904 Joseph Barenbrug zakládal v holandském Arnhemu svoji firmu, dal tak jen průchod svému nadšení a zaujatosti, se kterou se o trávu dosud staral. Byl přesvědčen, že nestačí travní osivo pouze shrnovat do seníků, ale je třeba je profesionálně kultivovat. Své odborné názory publikoval roku 1908 v knize "Peníze v trávě", která se o rok později objevila i na americkém trhu. Tak byly položeny základy firmy Barenbrug, specialisty na travní osiva.

Peníze v trávě

Výjimečná tráva....

 

Na světě je více než 8.000 druhů trav. Tráva je všude a zdá se tak obyčejná, dokud se nepodíváte lépe a podrobněji, v tom okamžiku zjistíte, že je vlastně velmi vyjímečná. Společnost Barenbrug, s celosvětovým podílem trhu 12,5 %, se specializuje na šlechtění, výrobu a prodej travních odrůd. Odrůdy pro různé využití, různé klimatické podmínky, zdravé tráv y s vysokou nutriční hodnotou pro skot, jemnolisté odrůdy a atraktivní zelené trávy pro zahrady a parky, odolné trávy rostoucí na okrajích silnic, silné travní odrůdy pro sportovní hřiště a rekreaci. Travní osiva jsou prodávána po celém světě v jasně žlutém obalu s výrazným BARENBRUG logem. Barenbrug je nezávidlý rodinný podnik, kde již čtvrtá generace navazuje na tradici a podílí se na chodu společnosti. Barenbrug má pobočky po celém světě, jeho hlavní sídlo je v Oosterhoutu v Holandsku.

Tráva je výjímečná! Barenbrug je vyjímečný! 

 

Důraz na kvalitu

Díky podnikavému duchu zakladatele a jeho důrazu na kvalitu firma vyčnívala z průměru už od samého začátku. Velkým impulsem k rozmachu byla úspěšná první sklizeň osiva v roce 1932 a ustanovení prvního zemědělského  inženýra do funkce, k němuž došlo v roce 1937. Během válečných let 1940-1945 byl ovšem tento rozběh zastaven.

 

Rozvoj odrůd BARENBRUG

Po druhé světové válce sehrála společnost důležitou roli při spolupráci se sítí zemědělských  univerzit, vědeckých institucí i jiných organizací působících v oblasti zemědělství. Nizozemí se tak stalo jedním z největších vývozců travního osiva na světě. Roku 1948 se firmě Barenbrug podařilo učinit první zápisy do nizozemského seznamu povolených odrůd. U proslulé odrůdy Barenza - jílek vytrvalý, pícnina - se vůbec poprvé v historii podařilo zaručit čistotu specifické odrůdy. Od té doby se zákazníci konečně mohli spolehnout, že  specifické vlstanosti, pro které si danou odrůdu vybrali, časem nevymizí. Barenza stála v čele mezinárodního seznamu odrůd po desetiletí, a vepsala tak značku Barenbrug trvale do mapy světa.                                                      

 

Zavádění inovačních odrůd

Reputaci firmy navíc upevnilo počátkem 70.let úspěšné uvedení nové odrůdy Baron-lipnice luční, patentované ve Spojených státech. Společnost úspěšně prorazila i v oblasti trhu s travními osivy pro rekreační účely. Bylo to díky prvním odrůdám jílku vytrvalého, vhodným především pro sportoviště-např. Barry. během 80.let navázala na úspěchy i odrůdami pro trávníky a golfová hřiště-na trh se dostávají Barcrown a Bardot.

  

Šlechtění nových odrůd

Společnost Barenbrug má nynyí šlechtitelské stanice na pěti kontinentech, kde mohou být nové odrůdy testovány v různých klimatických podmínkách mimo jiné na přizpůsobivost, náchylnost k onemocněním, požadavky na světlo a odolnost vůči zátěži. Šlechtitelé ze společnosti BARENBRUG hledají nejlepší travní rostlinky po celém světě. Ty jsou pak použity k vývoji nových travních odrůd. Vývoj nové řady trvá asi patnáct let. Díky odborným znalostem, kreativitě a velké míře trpělivosti, je BARENBRUG opakovaně úspěšný při vývoji nových odrůd. Mezinárodní uznání společnosti ve šlechtění rostlin je silným motorem dostát svému předsevzetí pokračovat v inovacích.

 

Přirozené partnerství založené na důvěře
V tomto odvětví hraje důvěra ve vzájemném vztahu mezi producenty a zákazníky dominantní úlohu, více než u jiných produktů. Koneckonců, kvalita konečného produktu se projeví dlouho po zasetí osiva. Důvěra v Barenbrug je díky své inovační sile a zaručeným metodám založeným na mezinárodně uznávaných normách a postupech. Partnerství je společnosti Barenbrug vlastní.

 

 

Climate-based global production

The company maintains close relationships with contract breeders and the trade. Seeds are produced in about 20 countries. The global production spread is based on climate-related characteristics of varieties. Moreover, it reduces the consequences of local crop failures. Barenbrug has an excellent brand awareness and the image of a distinguishing and customer-oriented firm. Naturally a great deal of attention is paid to its distributors. They fulfil an important antenna function in the market.

 

Responding to the needs of your customers is vital to a marketing-oriented company, like Barenbrug. The customer is always right – it’s as simple as that.

 

From family business to Unilever, and back again to family business

Over the years many seed companies have been taken over by financially strong companies that, in many cases, are unrelated to the sector. Barenbrug was taken over by Unilever in 1989. Expensive biotechnological research and further international expansion seemed to demand joining forces with a financially strong partner. However, when Unilever decided to concentrate on its core business in 1992, Managing Director Bert Barenbrug decided to buy back ‘his’ business. The Unilever period had a favourable effect on the family business. The company was reshaped by organizing it on a more professional basis and – last but not least – developing a consistent strategy.

 

Family business going global

Internationally Barenbrug opted for the steppingstone strategy. The long-term objective is to establish a global market position as a specialist in forage and turf grass in all the major climate zones. Investments in subsidiaries and take-overs increases and stabilises turnover and margins. The challenge is: to internationalise, while retaining the autonomy – and strength! – of the family business. Barenbrug has acquired a global image. ‘Great in grass’ is therefore an appropriate and recognisable corporate slogan.

 

Positioning as an innovative market leader

Barenbrug continually invests in research and marketing. The ongoing introduction of new products reinforces the company’s position as an innovative market leader. After 100 years, grass seed still accounts for 80% of the annual turnover. However, what has changed significantly is the quality of the varieties and quantities sold. Whereas it used to trade in bulk stocks, the company now has a wide range of specialised products. The Barenbrug Group, with production facilities in about 20 countries and sales in more than 90 countries, is the second largest supplier of grass seed in the world.

 


Preserving the Barenbrug brand image

Barenbrug carefully monitors the image of the renowned Barenbrug brand. Recognisable by its brand name (Barenbrug), colour (yellow), logo (pictogram) and quality (guaranteed), this brand has gained a powerful position. The same packaging,

certificates and advertisements are consistently used worldwide.

  

Focus on special products with added value

After the market decline early in the 21st century, Barenbrug focuses more and more on special products. More than ever before, the company is investing greatly in innovation and marketing with a view to developing products with added value. The centenary of the company in 2004 is the beginning of a future with even more focus on the market and brand.

 

Barenbrug is proud of being a sustainable, quality and future-oriented family business. Proud also of the fact that the fourth generation of Barenbrug is preparing itself for the future within the company. Proud that Barenbrug remains Barenbrug.

  

 

zpět