Vzdělávací seminář pro zahradníky a sadovníky

Dne 25.9.2018 proběhl v prostorách hotelu Tossca v Čelákovicích první „Trávníkářský den“ pořádaný firmou Adam-zahradnická a.s. Tato akce zaměřená na vzdělávání zahradníků a sadovníků v oblasti zakládání a údržby soukromé a veřejné zeleně přiblížila nové trendy směřující k ekologičtějšímu, biologicky zaměřenému trávníkářství. První řečník Olaf Bos z firmy Barenbrug představil nové směsi, které by měly přinést úsporu vody a výrazně snížit počet sečí a tím úsporu nákladů. Ve druhé přednášce Robin van Deumel z firmy Mivena vysvětlil důležitost správného rozložení jednotlivých živin pro vyrovnanou výživu a rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou výživou. Tématem další přednášky byla biologická ochrana rostlin. Zakladatel firmy Pireco Wim van Garderen ukázal, že produkty na chemické bázi nejsou jedinou možností, jak čelit zvyšujícímu se tlaku chorob a škůdců. Pravidelnou preventivní aplikací produktů na bázi koncentrovaných výluhů z vybraných rostlin a bylin lze dosáhnout vysoké odolnosti zeleně. V poslední přednášce vysvětlil Ing. Václavík z firmy Olmix, že základem pro zdravý vývoj rostlin je zdravá půda. Ukázal, že současný stav v této oblasti v ČR není příliš dobrý a přinesl několik cest zastoupených různými produkty, jak zlepšení mikrobiálního stavu půdy dosáhnout. Posluchači si mohli odnést vzorky nových travních směsí a některých dalších produktů. V Adam-zahradnická a.s. věříme, že i díky této akci se nám podařilo ukázat, že při vhodném výběru produktů, travní směsí počínaje a podpůrnými půdními produkty konče, při kvalitní výživě a prevenci v oblasti ochrany rostlin je možné zajistit zdravý vývoj rostlin s výraznou úsporou nákladů.