Bartwingo

Jílek vytrvalý

Lolium perenne

 

Jílek vytrvalý je druhem využívaným pro trávníky po celém světě. Jeho obecnou charakteristikou je výborná odolnost vůči zátěži, rychlé klíčení a vzcházení po zásevu. Na druhé straně je limitován nižší odolností vůči suchu, má vyšší nároky na údržbu (především hnojení a pravidelnou seč). Z těchto důvodů má v některých regionech (např. jižní Evropa) omezené použití. Šlechtěním lze dosáhnout u různých odrůd zvýšené odolnosti u různých charakteristik, jako jsou vyzimování, přírůstek nadzemní masy, odolnost vůči zátěži a chorobám, hustota drnu a odolnost vůči suchu.

Excelentní hustota drnu v kombinaci s vysokou odolností vůči letnímu suchu.

Specifikace
Jílek vytrvalý

Lolium perenne

 

Jílek vytrvalý je jedním z nejdůležutějších a nejvíce rozšířených druhů trav. Představuje rychlé založení, dobré odnožovací schopnosti, výbornou odezvu na dusík (N) a vynikající schopnost regenerace po zátěži.

Lolium perenne

 

Jílek vytrvalý je jedním z nejdůležutějších a nejvíce rozšířených druhů trav. Představuje rychlé založení, dobré odnožovací schopnosti, výbornou odezvu na dusík (N) a vynikající schopnost regenerace po zátěži.

Lolium perenne

 

Jílek vytrvalý je jedním z nejdůležutějších a nejvíce rozšířených druhů trav. Představuje rychlé založení, dobré odnožovací schopnosti, výbornou odezvu na dusík (N) a vynikající schopnost regenerace po zátěži.