Zlatá tretra v novém

V druhé polovině roku 2012 začala rekonstrukce Vítkovice Arény. Tento stadion dozná výrazných změn v podobě výstavby nových tribun a rekonstrukce travnaté plochy hřiště. Aréna je široké veřejnosti známá především atletickým mítinkem Zlatá tretra. Tento mítink zařazený do kategorie weltklasse každoročně přivítá ty nejlepší atlety a tisíce nadšených diváků. S ohledem na zatížení především vrhačskými disciplínami bylo rozhodnuto pro konstrukci nového hřiště použít technologii Fibresand zpevňující travní drn umělými vlákny. Celé konstrukce se ujala firma Philipp-sportovní trávníky a.s., která ve spolupráci s dalšími partnery vytvořila moderní konstrukci hřiště s umělým vytápěním. V brzkém jaru 2013, pak proběhne výsev nového trávníku travními osivy Barenbrug. Pro tento výsev je připravena nová revoluční směs RPR.