Barenbrug a RAGT Semences oznámili strategické partnerství

The Royal Barenbrug Group a RAGT Semences uzavřeli celosvětovou dohodu o působení v oblasti profesionálních trávníků. Stalo se tak 22.8.2012 v Nijmegenu v Holandsku. Podle této dohody získává Barenbrug celosvětový přístup k travním odrůdám RAGT s výjimkou francouzského trhu. Součástí dohody je také podíl obou společností na rozvoji jejich spolupráce v oblasti šlechtění, testování odrůd a balení osiva.

 

 

RAGT Semences je přední semenářská společnost se sídlem ve Francii (Rodez) s působností po celém světě, zejména v Evropě, a to prostřednictvím svých 17 obchodních dceřiných  společností. Společnost šlechtí, vyrábí a prodává osivo pro hlavní zemědělské plodiny, jako jsou kukuřice, obilí, olejniny, luštěniny a pícniny. Na francouzském profesionálním trhu, RAGT operuje prostřednictvím své dceřiné společnosti Les Gazons de France.